Globalizacija


          Šiandien JUBANA pasauliniu mastu.

          Nuo 2007 metų JUBANA pradėjo steigti savo prekybines atstovybes Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Azerbaidžane, Kazachstane, Moldovoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Čilėje, Brazilijoje, Airijoje, Vokietijoje, Kolumbijoje, Kuboje, Jordanijoje. Kiekvienais metais oficialių atstovybių sąrašas vis plečiasi.

          JUBANA savo produkciją tiekia į įvairias pasaulio šalis tiesiogiai savo klientams, arba per prekybines atstovybes, o panaudojus savo gamybinius, tiekimo ir pardavimo tinklus, siūlo savo klientams ir partneriams kokybiškas ir greitas paslaugas.

     


          Vizija

         Iki 2017 metų tapti technologiškai ir moksliškai pažangia įmone, su savo tyrimų laboratorija, gaminančia bei parduodančia pasaulyje žinomų patikimų nuosavų prekinių ženklų dalis, esančia tarp 20 pasaulio didžiausių elektros dalių gamintojų, turinčia gamybines bei distribucines bazes Europoje, Amerikos žemyne bei kituose pasaulio taškuose.

         

          Misija

          Bendradarbiaujant su pasaulinėmis kompanijomis gaminti ir pateikti rinkai patikimas, kokybiškas žemės ūkio technikos atsargines dalis už konkurencingą kainą bei būti patikimu partneriu tenkinant technikos remonto ir eksploatacijos poreikius, aktyviai dalyvauti socialinėje veikloje.

          Savo misiją mes vykdysime:

 • Užtikrindami aukštą valdymo įmonėje ir klientų aptarnavimo kultūrą.
 • Palaikydami ir tobulindami integruotą vadybos sistemą visoje organizacijoje bei nuolat gerindami jos veiksmingumą ir rezultatyvumą.
 • Kartu su pagrindiniais partneriais nuolat ieškodami būdų ir priemonių tobulinti ir kurti naujus ir pažangius produktus, bei gerinti jų distribucijos procesą.
 • Įtraukdami partnerius į problemų sprendimo ir mūsų integruotos vadybos sistemos tobulinimo procesą.
 • Skatindami darbuotojus rodyti iniciatyvą, kurti ir tobulėti.
 • laiduodami tinkamą darbo aplinką ir aprūpindami darbuotojus visomis reikalingomis darbo priemonėmis.
 • Dirbdami pagal mūsų veiklą reglamentuojančius LR teisės aktų reikalavimus.
 • Naudodami pažangias ir aplinkai saugias technologijas bei įrenginius.
 • Būdami socialiai atsakingi prieš visuomenę.
 • Užtikrindami, kad mūsų produktai ir paslaugos nedarytų žalos aplinkai.         

 

          Įmonės vertybės

 • įmonės personalas
 • vartotojų lojalumas
 • stiprūs prekiniai ženklai
 • aukštas mokslinis-techninis potencialas
 • tvirta ir patikima reputacija
 • socialinis atsakingumas

 

          Strateginiai tikslai

          Lyderystė 

 • Siekti ir išlikti lyderiu rinkoje.
 • Aktyvi integracija į pasaulinę rinką. 

                     

          Efektingumas 

 • Efektyvus resursų iš išlaidų valdymas.
 • Aukštas kokybės lygio išlaikymas.
 • Korporatyvinės kultūros vystymas, bendram rezultatui pasiekti.

 

          Lankstumas 

 • Operatyvus įmonės reagavimas į rinkos pokyčius.